Manage cookies 

Privacy Policy Van den Broek Biljarts

Van den Broek Biljarts respecteert de privacy van alle bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snap u precies hoe wij werken.
 
Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Van den Broek Biljarts gevestigd aan Bolderweg 37 A/B - 1332 AZ Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
De Functionaris gegevensbescherming van Van den Broek Biljarts is te bereiken via [email protected]

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe komen wij aan de gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct contact heeft met Van den Broek Biljarts, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.

Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u een bestelling plaatst op onze website, een account aanmaakt, bij aanmelding voor onze nieuwsbrief of wanneer u contact zoekt met onze klantenservice. 
Wanneer u uw aanmeldt voor één van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk u vragen te verwerken en u verzoeken te beantwoorden. De gegevens (naam, adres, woonplaats, e-mail adres en telefoon nummer) worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Van den Broek Biljarts of die van een derde partij.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Van den Broek Biljarts neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]

Alle gegevens die u uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die u achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in onze database. De data wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Van den Broek Biljarts verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Van den Broek Biljarts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:

Van den Broek Biljarts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Van den Broek Biljarts verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

u heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. 

u hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. 

u hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. 


Wilt u gebruik maken van uw recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, u recht op bezwaar, u recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen en/of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot verwijdering of inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Van den Broek Biljarts zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Recht om een klacht in te dienen U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming [email protected]. Tot slot heeft u het recht om met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Van den Broek Biljarts gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. u kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie over cookies:

Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:

 • Cookierecht.nl
 • Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
 • Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
 • Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

Beoordelingen (webwinkelkeurmerk):

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Veranderingen:
Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 3-9-2020, als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven kan de privacy policy gewijzigd worden. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 
Vragen en feedback:

Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen hebt over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens;;

Van den Broek Biljarts
t.a.v. Remco Tolsma
Bolderweg 37 A/B
1332 AZ Almere
0365374054
KVK nr: 33093724
BTW nummer: NL129815755B01
 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Van den Broek Biljarts. U dient ervan bewust te zijn dat Van den Broek Biljarts niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.