Verzenden

Wij verzenden uw bestellingen meestal binnen 1 tot 5 werkdagen. Anders vermelden wij dit bij het product of wij stellen u op de hoogte.
Bij het artikel staat de levertijd vermeld.
Deze kan afwijken door omstandigheden zoals vakanties, vrije dagen, stakingen van post e.d.

Bij een aantal artikelen staat bij dat u bericht krijgt over de levertijd.

Retourneren

Van den Broek Biljarts hanteert een zichttermijn van 14 dagen. Na ontvangst van uw bestelling heeft u 14 dagen om te besluiten of u het product wilt behouden. Wanneer u besluit het product te retourneren, dient u dit binnen een termijn van 14 dagen kenbaar te maken (zie onderstaande stappen). Vervolgens heeft u 14 dagen na aanmelding van uw retourzending om de bestelling te retourneren (zie onderstaande stappen). U ontvangt binnen 14 dagen na retourzending het door u betaalde bedrag retour. Kosten voor retourzendingen worden niet vergoed.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, dient u de volgende stappen te volgen;

1). Neem binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling contact op met onze retouren afdeling via [email protected]. Vermeld daarbij:

Adresgegevens
Factuurnummer
Reden van retour (optioneel)
bankrekeningnummer
2). Na bevestiging van onze klantenservice stuurt u uw product binnen 14 dagen naar ons retour. In orginele ongeopende verpakking. U dient tevens een kopie van de factuur mee te sturen met daarop duidelijk uw bankrekeningnummer waar wij het aankoopbedrag kunnen terugstoren vermeldt.

3). Zodra wij uw goederen in goede orde hebben ontvangen, ontvangt u binnen 5 werkdagen hiervan een bevestiging. Vervolgens zullen wij het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terugstorten, doch binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending.

Artikel 4: Levering en overgang risico
4.1 Levertijden van leverancier vormen nimmer fatale termijnen. Dit houdt in dat voor zover leverancier verplichtingen binnen een redelijke periode na het verstrijken van een termijn nakomt, er geen sprake is van een tekortkoming door de leverancier.
4.2 Verzendingen vinden plaats via pakketdiensten en transporteurs. De afnemer is verplicht het geleverde terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 7 van deze leveringsvoorwaarden per omgaande schriftelijk aan leverancier kenbaar te worden gemaakt.
4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt levering van zaken plaats "af fabriek of magazijn". Voor zover naast levering van zaken ook montagewerkzaamheden dan wel reparaties plaatsvinden dient afnemer er voor zorg te dragen dat de montage met bekwame spoed kan aanvangen, onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor personeel van leverancier en de aan te voeren materialen. Voorts is de afnemer gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en goed werklicht te voorzien, zonodig hulpwerktuigen als hijswerktuigen en steigers ter beschikking te stellen en te zorgen dat werkzaamheden van derden de voortgang van het werk van leverancier niet kunnen belemmeren of vertragen.
4.4 De montagewerkzaamheden, dan wel bij afnemer verrichte reparaties of onderhoud gelden als uitgevoerd en opgeleverd, indien leverancier de afnemer heeft laten weten dat de montagewerkzaamheden zijn verricht en de afnemer de montagewerkzaamheden heeft goedgekeurd en/of de afnemer de gemonteerde zaken in gebruik neemt.
4.5 Leverancier is bevoegd om voor de levering en montage derden (onderaannemers) in te schakelen.
4.6 Vanaf het tijdstip van levering van goederen of montagewerkzaamheden gaat het risico over op de afnemer.
4.7 Het vervoer van goederen geschiedt, tenzij anders overeengekomen en behoudens leveringen aan particulieren, altijd voor risico van de afnemer, ook indien franco levering is overeengekomen. Zulks geldt eveneens wanneer de vervoerder op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule vermeldt dat alle vervoerschade voor rekening en risico van de leverancier zijn.

Artikel 5: Ruilen, retourzendingen of klachten
5.1 De goederen mogen binnen 14 werkdagen geruild worden, mits de artikelen en verpakking onbeschadigd zijn. Uitgezonderd zijn artikelen die speciaal voor u zijn bewerkt of speciaal voor u zijn besteld. Binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, wordt het verschuldigde bedrag aan u overgemaakt. De kosten van montage en verzend/retour verzendkosten komen voor eigen rekening. Voor pakket post zijn de reguliere verzendkosten terug te vinden bij de pakketdienst. Indien wij het pakket terug laten halen door GLS zijn de kosten tot 5 kg € 8,50, tot 10 kg € 15,00, tot 30 kg € 25,00. De kosten voor gemonteerde producten wordt berekend op uurloon deze zijn € 70,00 per uur incl BTW en excl KM vergoeding. Voor herroeping dient u dit formulier in te vullen en op te sturen klik hier.
5.2 Als een artikel niet goed is of verkeerd geleverd, wordt het totale aankoopbedrag terugbetaald. De retourzending dient dan wel zo snel mogelijk plaats te vinden, in ieder geval binnen 30 dagen nadat u uw klacht aan ons heb gemeld. Het artikel en de verpakking moeten vanzelfsprekend onbeschadigd en in originele staat zijn. Eventueel kunnen er kosten in rekening worden gebracht, indien het product beschadigd is.
5.3 We proberen de producten zo waarheidsgetrouw mogelijk af te beelden. U dient altijd rekening te houden met eventuele kleine verschillen. Let op; kleuren kunnen afwijken door materiaal, monitorinstellingen etc.
5.4 Wij verzoeken u om de geleverde producten zo snel mogelijk te controleren. Heeft u klachten over een door ons geleverd artikel en/of dienst, neem dan alstublieft contact met ons op [email protected]. Wij zullen vervolgens uw klacht in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken. Telefonisch of per e-mail wordt u op de hoogte gebracht van een eventuele oplossing van uw klacht.